Infinity interiér - Mgr. Jana Vrkotová

„Vystudovala jsem původně Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a řadu let se věnovala pedagogické činnosti na Pedagogické fakultě v Praze.

Souběžně s pedagogickou prací jsem však zaujatě sledovala dění okolo navrhování interiérů a vše, co s interiérovým designem souviselo. Proto jakmile byla možnost, vystudovala jsem Design Školu, která mi dala základy pro práci v oboru interiérový designér.

Zjistila jsem, že v mojí profesi se často hodí znalosti z psychologie, že nestačí jen znát technické, stavební a jiné danosti navrhovaného prostoru. Dobře poznat požadavky a přání klientů, naladit se s nimi na stejnou vlnu, a získat je pro navrhovaný záměr, považuji za největší úkol ve své práci. Je radost, když se z klientů stávají partneři a společně sdílíme stejnou vizi.

Pro moji práci využívám prostoru studia SKETCH DESIGN, jehož jsem spoluzakladatelkou. V rámci toho neformálního sdružení interiérových designérek si předáváme novinky z oboru, jezdíme spolu na výukové semináře, účastníme se veletrhů doma i v zahraničí a sdružujeme se při práci na větších projektech.“

                   Prohlédněte si mé interiéry

Odešlete nezávaznou poptávku